Julkiset markkinat avautuvat

Kuntapalveluita tuotetaan lisääntyvässä määrin yksityisen sektorin toimesta. Kunta voi hankkia sosiaalipalveluita hankintasopimuksin palvelut kilpailuttamalla tai ottamalla käyttöön palvelusetelin. Lue lisää

Tietoa sosiaalialasta

Yksityinen sosiaalipalvelusektori kehittyy nopeasti ja toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti. Näiltä sivuilta löydät alaan liittyvää tilastotietoa, selvityksiä ja muuta materiaalia. Lue lisää

Työmarkkina-asiat

Sosiaalialan Työnantajat neuvottelee yleissitovat työehtosopimukset sekä yksityiselle sosiaalipalvelualalle että järjestötyölle. Näiltä sivuilta löydät ajankohtaista tietoa sopimusten soveltamisesta oman työsi tueksi. Lue lisää

Kompassi Työnantajaliitot ry

Sosiaali-, terveys-, sivistys- ja henkilöstöpalvelualan työnantajaliitot perustivat vuoden 2010 lopulla Kompassi Työnantajaliitot ry:n näiden alojen yhteisiä työmarkkina- ja elinkeinopoliittisia asioita edistämään.